Rådgivning og Konsulentjenester

Boligdrift og service AS leverer rådgivning og konsulentjenester innen prosjektledelse . 

 

Trenger du hjelp innen byggeledelse, prosjektering eller planlegging av små og stort byggeprosjekt.

Boligdrift og Service AS har som hovedformål å drive rådgivning og konsulentjenester rettet mot borettslag og sameier, samt utførende tjenister passende for driften

 

Boligdrift og service AS leverer en rekke tjenester i kategorien Rådgivning of Konsulentjenester.

 

-Byggeledelse

-Prosjektledelse

-Utleie av Prosjektleder 

-utleie av byggeleder

-Utleie av Hms ansvarlig

-utbedring av Hms rutiner til prosjekt

-Gjennomførelse

-utarbediding  av vedlikeholdsplan 

-Eiendomsforvaltning

Styrearbeid Borettslag og sameier


 

Styrearbeid kan ofte bli en fultid stiling forsidenav normal arbeid og kan være ekstremt tidskrevende . 

Det å drift et boretslag /sameie er veldig likt som å styre en bedrift.

 Styret skal sørge for drift og vedlikehold av borettslag/sameier, og forestå den daglige driftenog de økonomiske forpliktelsene .

Boligdrift og Service AS  stiler gjerne på styremøter for å utbedre en taktisk og målrettet plan slik at værdagen til styrert skal bli så efektiv så mulig .

 

Byggeledelse

-Lei en byggeledelse

oppgavene til en byggeleder er administrativt med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører.

 

Prosjektledelse

-Lei en Prosjektleder 

oppgavene til en prosjektleer er å ivaretar oppdragsgivers og prosjektets interesser, og er prosjektets øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet.

 

Hms ansvarlig

-Utleie av Hms ansvarlig til prosjekt

-Utbedring av Hms rutiner til prosjekt

-utbedring av Hms rutiner for styre/og for innleid personal iht bygherre ansvar .

Gjennomførelse

vi utførere alt inne tak og fasade arbeid samt tømrer og vedlikeholdstjenester.

 

Utarbeiding av vedlikeholdsplan

Langsiktig planlegging av drift og vedlikehold gir bygget eller anlegget lengre levetid og forutsigbare vedlikeholdskostnader.

Etterslep på vedlikehold kan føre til store og uforutsigbare utgifter.

Det er derfor viktig å lage vedlikeholdsplaner som følger byggets utvikling, bruksendringer og slitasje.

Vedlikeholdsplaner bør ha en tidshorisont på to, fem og ti år. Vedlikeholdsplanen må gjennomgås av eier/styret årlig for å planlegge hvilke oppgaver som bør prioriteres iht byggets behov.

Dette gjelder både faste oppgaver, planlagte større oppgaver og eventuelle hastetiltak.

Det følger f.eks også av lovverket at det er styret i boligselskapet som er ansvarlig for å holde bygningene forsvarlig vedlikeholdt. Lovverket legger imidlertid ingen føringer på hva forsvarlig vedlikehold er.

Vår erfaring sier at vedlikehold som er basert på en helhetlig og langsiktig tankegang, knyttet opp til den økonomiske virkeligheten er et langt skritt i riktig retning for å sikre en forsvarlig vedlikeholdt bygningsmasse. 

 Kompetanse innenfor eiendomsforvaltning


Boligdrift og service AS har høy kompetanse og erfaring innenfor drift og vedlikehold av borettslag og sameier ,samt næringseiendom.

Vi kan tilby en en rekke av tjenester rettet mot forvaltning av eindom


  • -Byggeledelse
  • -Prosjektledelse
  • -Utleie av Prosjektleder 
  • -utleie av byggeleder
  • -Utleie av Hms ansvarlig
  • -Utbedring av Hms rutiner til prosjekt
  • -Gjennomførelse
  • -utarbediding  av vedlikeholdsplan for 2 år-5år-10-år


Vi utvikler kontinuerlig tjenestene våre slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Hva er eiendomsforvaltning og teknisk forvaltning?

Eiendomsforvaltning og teknisk forvaltning inkluderer alt som har med drift og vedlikehold av eiendommen å gjøre, på innsiden og utsiden av bygningen.

Som en del av vår leveranse bistår vi gjerne våre kunder med vedlikeholdsstrategier og planer for hele bygningens livssyklus.  

Bred kompetanse på rett plass og på rett tidspunkt

Mesteparten av drifts- og vedlikeholdsarbeidet skjer med vårt eget personale, . Dette gir god kunnskap om de eiendommene vi forvalter, og en rask reaksjonstid når feil skal rettes.

Vi har gode samarbeidspartnere for all teknisk drift slik at du som kunde kun trenger og forholde deg til en aktør .-Tak

-Fasade

-Service

-Rådgivning 

 

 

 

Tjenester

Kontakt oss

 

 -Ortuflaten 66

 5143 Fyllingsdalen

 

-Horn@boligdrift-og-service.no

 

-Tel 40748600 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.